PYTANIE: Zwrotu towaru zakupionego na odległość przez firmę

Jak i kiedy mogę jako firma dokonać zwrotu towaru zakupionego na odległość, zapłaconego na przedpłatę , źle dobranego przez Sprzedawcę?

Zakupu towaru dokonywaliśmy w firmie zajmującej się profesjonalnie sprzedażą zamków do drzwi ppoż .Z uwagi na to, iż zamków i funkcji ich jest wiele w zapytaniu ofertowym przesłaliśmy zdjęcia uszkodzonego zamka z różnych stron oraz jego wymiary. Na tej podstawie przedstawiono nam ofertę .Zamek drzwiowy nazywał sęe GBS 72 PZW 92/35/9 24x400 PAFC NIRO DL72A2aH40kTQ13. Uznając, że doradzono nam profesjonalnie a dodam, że na stronie internetowej firmy nie było danych technicznych zamka z tymi symbolami tego typu /inne były/i nie przesłano nam karty zamka przed zamówieniem/sprzedawca nie ma takiej karty w języku polskim. Zamówiliśmy towar ,zapłaciliśmy przedpłatę sadząc, że doradza nam profesjonalista. Po trzech tygodniach otrzymaliśmy towar i naocznie stwierdziliśmy porównując zdjęcia uszkodzonego zamka z nadesłanym, że nie jest to dokładnie ten zamek jaki powinien być .Zasadnicza różnica polegała na tym ze zamek powinien być na klamke/klamke a przesłano nam na klamkę /gałkę to w drzwiach pożarowych jest istotne i w tym przypadku nie ma on prawidłowych zastosowań. Złożyliśmy reklamacje odpowiedz pisemna była typu zamówiliście ten zamek, to macie co chcieliście, a jak nie to spotkamy się w sadzie . Towar otrzymaliśmy 29.06-10 a odesłałam go do nadawcy za potwierdzeniem odbioru 2.07.2010 wskazując ustawę z 2.03.2000r Sprzedawca odmówił przyjęcia przesyłki i przesyłka wróciła 12.07.10 do mnie adnotacja ze adresat odmówił przyjęcia przesyłki bez podania powodu . Jaki mam na chwile obecna możliwości zwrotu towaru i na co powinnam się powołać aby skutecznie zwrócić zamki drzwiowe. Zamki te rzadko występują w drzwiach więc nie będę miała możliwości odsprzedani.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jedynie sąd może doprowadzić do tego, że sprzedawca zwróci Państwu pieniądze. Nie ma żadnej innej instytucji, które mogłaby wymusić na sprzedawcy oddanie Państwu pieniędzy. Ewentualnie można jeszcze spróbować zwrócić się do policji i prokuratury, ale w mojej ocenie nie będą one chciały prowadzić żadnego postępowania, bo sprawa nie ma charakteru karnej. Jest to typowa sprawa cywilna – sprzedawca wydał Państwu towar, ale – z godnie z opisem – zamek nie ma pewnych właściwości, jakich spodziewał się kupujący. Sprzedający uważa, że zamówienie zostało właściwe wykonane, a kupujący składa reklamację. Prokuratura odeśle Państwa do sądu cywilnego.    Trzeba wnieść pozew do sądu o zobowiązanie sprzedającego do zwrócenie pieniędzy. Obawiam się jednak, że sprawa będzie trudna do wygrania. Przede wszystkim jeśli transakcje zawarliście Państwo jako firma, to nie możecie powoływać się na  ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. Wprawdzie w art. 2 tej ustawy stwierdzono, że „Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy”, ale Państwo nie jesteście konsumentami. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Z opisu sprawy wynika, że umowa zawarta ze sklepem związana jest z Państwa działalności gospodarczą. W zamówieniu zapewne podaliście Państwo dane swojej firmy i zwróciliście się o wystawienie faktury. Jeśli wniesienie pozew powołując się na ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów, to przegracie sprawę, bo nie jesteście konsumentem, więc nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienie od umowy w ciągu 10 dni, przewidziane w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów . Gdybyście zawarli umowę jako „zwykła” osoba fizyczna, to moglibyście zrezygnować z zakupu, odesłać towar i domagać się oddanie pieniędzy. Można byłoby to zrobić w ciągu 10 dnia, bez składania żadnych wyjaśnień, bez uzasadnienia sprzedawcy swojej decyzji. Wystarczyłby, że towar się Państwu nie spodobał. Ale z pytania wynika, że jesteście firmę, więc nie możecie skorzystać z tego uprawnienia. Trzeba powołać się na ogólne przepisy zwarte w kodeksie cywilnym dotyczące niewłaściwego wykonania umowy - przede wszystkim na przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zgodnie z art. 556§ 1 kodeksu cywilnego „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne)”. Zgodnie z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.   Możecie Państwo zatem odstąpić od umowy powołując się na rękojmie o wadach fizycznych rzeczy sprzedanej, ale trzeba będzie w sądzie udowodnić, że sprzedający (czy też jego pracownik) zapewniał Państwa o tym, że sprzedany zamek ma określone właściwości. Sprzedawca odpowiada za wady jeśli to on wywołał u Państwa błąd co tego, że zamek będzie pasował do Państwa drzwi. Trzeba jednak jeszcze sprawdzić regulamin sklepu internetowego, czy czasem odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie została wyłączona lub ograniczona. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego „Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć”. Dobrze byłoby więc zabezpieczyć treść regulaminu sklepu, żeby czasem sprzedający nie dokonał jakiś zmian już po wniesieniu przez Państwa pozwu i nie wprowadził tam zapisów niekorzystnych dla Państwa. Można spróbować u notariusza zabezpieczyć treść strony internetowej odpowiednim protokołem, tak żeby mieć dowód, jaka była treść tego regulaminu.   Trzeba też zwrócić uwagę, że postępowanie w sądzie będzie toczyło się zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie gospodarcze tj. art. 4791 kodeksu postępowania cywilnego i następne, ponieważ pozwany i powód prowadzą działalność gospodarczą. Postępowanie to jest bardzo sformalizowane, łatwo jest popełnić jakiś błąd, który może skutkować przegraniem sprawy. Przede wszystkim obowiązuje zasada, że wszystkie dowody i twierdzenia trzeba przytoczyć już pozwie. Powołanie ich w późniejszym czasie może już się okazać niemożliwe (prekluzja dowodowa). Musielibyście w pozwie dokładnie przedstawić sprawę i wskazać wszystkie dowody jakie posiadacie potwierdzające, że sprzedawca wprowadził Państwa w błąd do właściwości zamka, a potem zgłosiliście wadę i domagaliście się zwrócenia pieniędzy, a sprzedający odmówił uwzględnienia reklamacji. W praktyce takimi dowodami może być korespondencja (w tym poczta internetowa) oraz Państwa zeznania. Możecie też powołać jakieś osoby na świadków np. Państwa pracowników, znajomych, członków rodziny. Trudno jest mi powiedzieć, jak będzie bronił się, że sprzedający. Może on zaprzeczać, że zapewniał Państwa o właściwości zamka. Do sądu należy rozstrzygnięcie sprawy.   JM

DODANO:
21/07/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie