PYTANIE: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - art. 30 par. 1 pkt 1 K.p. w dniu 31 sierpnia 2010 r. Co to oznacza? Kiedy mogę się zarejestrować w PUP? Czy otrzymam od razu zasiłek dla bezrobotnych ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Powyższy   zapis oznacza, że  dotychczasowa   umowa o pracę  została  rozwiązana  w drodze  czynności prawnej  dwustronnej, czyli za  zgodą pracownika  i pracodawcy  w dniu 31  sierpnia 2010 r.  r.  W Powiatowym Urzędzie  pracy  można  się zarejestrować  w  każdym czasie. Zasiłek dla  bezrobotnych   przysługiwać Pani/Panu  będzie    jeżeli,    spełnione  zostaną     następujące  warunki  podane  w     art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) : 1) Powiatowy  Urząd  Pracy  nie  zaproponuje   żadnej pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych  lub  robót  publicznych; 2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni  udokumentowane  zostanie   zatrudnienie   i osiągane wynagrodzenie kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Po ich  spełnieniu  zasiłek  dla  bezrobotnych  będzie  przysługiwał  z tym, że      trzeba   na  niego   poczekać  90 dni od  chwili rejestracji . Wynika  to z art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy jw. : „Bezrobotnemu, (...) spełniającemu warunki określone w art. 71, zasiłek przysługuje: po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (...)”.    Podstawa prawna: - art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 a), - art. 75 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415)   Stan prawny na 19 września 2010 r. WK

DODANO:
23/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie