PYTANIE: Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

Właściciela lokalu obciążają dwa rodzaje należności wobec wspólnoty i zarządcy budynku: związane z utrzymaniem jego lokalu (prąd, woda, wywóz śmieci, etc.) oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną - w tym tzw. fundusz remontowy, z którego pokrywany jest koszt napraw i konserwacji budynku. Mam do czynienia z sytuacją, w której zarządca pobiera środki z "funduszu remontowego", motywując to koniecznością pokrycia bieżących kosztów utrzymania budynku. W moim przekonaniu prowadzi to do "drenażu" funduszu remontowego, który nie powinien mieć miejsca. Chciałbym spytać, czy istnieją przepisy, które regulowałyby rozgraniczenie (autonomię) środków przeznaczonych na utrzymanie lokali oraz funduszu remontowego.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie ma niestety takich przepisów. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie wspomina w ogólne o funduszu remontowym. Stwierdzono w niej tylko – bardzo ogólnie – że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się min. wydatki na remonty i bieżącą konserwację. Wyodrębnienie funduszu remontowego nie jest obowiązkowe we wspólnotach mieszkaniowych. Można utworzyć taki fundusz, co wymaga podjęcia uchwały, ale można też zbierać pieniądze na remonty bez wyodrębniania funduszu. Obecnie brak jest przepisów, które by regulowały zasady wydatkowania pieniędzy z funduszu remontowego. Trudno jest więc jednoznacznie określić do jest remontem, a co już nim nie jest. Zasady wydatkowania pieniędzy z funduszu remontowego powinna określać uchwała wspólnoty. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali każdemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo kontroli działalności Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Można więc domagać się wyjaśnienia przez zarząd celowości dokonywania wydatków. Jeśli właściciele nieruchomości uważa, iż zarząd niewłaściwe wypełnia swoje obowiązki, to może zwrócić się do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego. Zgodnie z art. 26 ustawy o własności lokali „Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania”. Zachęcam też do zapoznania się z artykułem: „Podstawy funkcjonowania funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej”.  

DODANO:
13/10/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie