PYTANIE: Koniec umowy o pracę a chorobowe

W dniu 31 października 2010 r. kończy mi się umowa o pracę, obecnie choruje już od jakiegoś czasu. Czy po zakończeniu tego okresu będąc dalej na zwolnieniu L4, będą wypłacane świadczenia, mimo to że nie będą już związany z obecnym pracodawcą umową o pracę ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie   art. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -tekst jedn.: Dz. U z 2005 r. nr 31, poz. 267 (dalej : ustawa) przysługuje Pani/Panu prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy będzie Pani/Panu wypłacał   Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS). Ważna ciągłość zwolnienia lekarskiego. Nie może ono być w ogóle przerwane. Jak stanowi art. 8 niniejszej ustawy można chorować   nie dłużej jednak niż 182 dni. Po zakończeniu 182 dni zasiłku chorobowego, jeżeli dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwolą uzyskać zdolność do pracy, ubezpieczony może mieć przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres do 12 miesięcy kalendarzowych. Tak wynika z art. 18   ust. 2 powyższej ustawy. Należy pamiętać o tym, że przebywając na zwolnieniu lekarskim   po zakończeniu zatrudnienia nie należy rejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego ( art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy). Poza tym ZUS ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ( art. 68 ust. 1 ustawy). Może Panią/Pana na podstawie art. 59 ustawy wezwać na badania kontrolne.   Podstawa prawna: - art. 7 , - art. 8 ,-art. 18   - art. 59, - art. 68ust. 1    Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U z 2005 r. nr 31, poz. 267)   Stan prawny na 18 pażdziernika 2010 r. WK

DODANO:
19/10/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie