PYTANIE: Naliczanie odsetek od odsetek

Dłużnik nie spłacił terminowo należności i obciążyłem go odsetkami ustawowymi. Jednak odsetek nie zapłacił pomimo skierowanych wezwań i ponagleń. Konieczne stało się powództwo cywilne. W pozwie złożonym kilka miesięcy później jako wartość przedmiotu sporu wykazałem poniesione koszty wezwań oraz kwotę naliczonych dłużnikowi odsetek. Dodatkowo w pozwie żądałem naliczenia kolejnych odsetek ustawowych począwszy od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty jako termin ostateczny spłaty odsetek. Czy to prawidłowe czy też żądanie naliczania odsetek było możliwe tylko od dnia złożenia pozwu ? W przypadku gdy dłużnik po złożeniu pozwu, ale przed terminem pierwszej rozprawy, spłaci wartość przedmiotu sporu to czy zapadnie wyrok o same odsetki ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z art. 482 kodeksu cywilnego wynika zakaz anatocyzmu -  czyli zakaz naliczania odsetek od odsetek. Wyjątkiem jest naliczenia odsetek po wniesieniu pozwu. Przepis ten przewiduje, że :   § 1.Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. § 2.Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Zatem w Pana przypadku nie można naliczać odsetek od terminu wskazanego w wezwaniu przedsądowym, ale dopiero od dnia wniesienia pozwu. Zapewne sąd uwzględni ten fakt z urzędu i wydając orzeczenie przyzna odsetki za opóźnienie dopiero od dnia wniesienia pozwu. Jeśli dłużnik ureguluje należność główną, ale nie zapłacić odsetek za opóźnienie, to należałby wysłać pismo procesowe zawierające oświadczenie o częściowym cofnąć pozwu tj. cofnąć  żądanie zasądzenia kwoty głównej  i domagać się zasądzenia tylko odsetek za opóźnienie.  Zachęcam też do zapoznania się z artkułem dotyczącym cofnięcia pozwu: http://www.poradaprawna.pl/porady/cofniecie-pozwu-po-zaplaceniu-dlugu-i-koszty-sadowe,232839.html    

DODANO:
06/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie