PYTANIE: Pismo procesowe w formie elektronicznej

Wysłałem na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu cywilnego wniosek o sporządzenie uzasadnienia do wyroku. Wniosek podpisałem cyfrowo podpisem kwalifikowanym. Czy będzie to pismo procesowe ? Jakie skutki prawne wywołuje tak złożone pismo ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pisma procesowe – w tym Pana wniosek o uzasadnienie wyroku powinny być sporządzone w tradycyjne formie tzn. w postaci znaków graficznych przedstawionych na papierze.  Kodeks  postępowania cywilnego dopuszcza możliwość  pism w formie elektronicznej tylko wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi. W art.125 KPC stwierdzono, iż „§1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. §2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. §21. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (drogą elektroniczną). Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pisma wnosi się wyłącznie drogą elektroniczną, pisma niewniesione tą drogą nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.” Kwestia wnoszenia tzw. pism elektronicznych  ta została wyjaśniona w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.  (syg. alt III CZP 9/12). Z wyroku tego wynika, iż  pismo powinno być  sporządzone na papierze i podpisane własnoręcznie, a forma elektroniczna wnoszenia pism jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi.  Krótkie omówienie tego wyroku jest zamieszczone na stronie http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=16&id=4269

DODANO:
07/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie