PYTANIE: Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego

Mojej koleżance zmarła mama, która wcześniej zaciągnęła pożyczkę w banku. Kredyt częściowo został spłacony, a częściowo nie. Mama nie miała majątku. Mieszkała w komunalnym. Moja koleżanka więc złożyła wniosek w sądzie o odrzucenie spadku. Ma nieletnią córkę - 10 letnią. Czy w jej imieniu też powinna złożyć wniosek o odrzucenie spadku, żeby bank się nie czepiał gdy dorośnie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Tak – należałby odrzucić spadek w imieniu dziecka. Konieczne jest w tym celu uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Jeśli matka dziecka odrzuciła spadku, to teraz jej dziecko wchodzi do kręgu spadkobierców, a tym samy przejmuje prawa i obowiązku zmarłej babci - w tym obowiązek spłacenia kredytu. Jeśli nie upłynęło jeszcze 6 miesiącu od chwili dowiedzenia się o śmierci babci, można odrzucić spadek również w imieniu dziecka. W tym celu rodzince powinni najpierw wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku. Następnie można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka np. w formie aktu notarialnego. We wniosku do sądu rodzinnego trzeba wskazać, że odrzucenie spadku jest konieczne, ponieważ babcia pozostawiła długi. Można dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające takie zadłużenie. Przykładowy wniosek został zamieszczony w naszym Serwisie w dziale Wzory Pism – Prawo Rodzinne: http://www.poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-wyrazenie-zgody-na-dokonanie-czynnosci-przekraczajacej-zakres-zwyklego-zarzadu-majatkiem-dziecka,302.html Można też skorzystać ze wzorów dostępnych w Internecie np. na stronie: http://www.prawoteka.pl/upload/document/WZOR_WNIOSEK_O_ZEZWOLENIE_NA_DOKONANIE_CZYNNOSCI_PRZEKRACZAJACEJ_ZAKRES_ZWYKLEGO_ZARZADU_MAJATKIEM_DZIECKA.doc   Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego: „ § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.   Zatem trzeba jak najszybciej postarać się o taką zgodę. Jeśli małoletni nie odrzuci spadku w terminie, to przyjmuje się, iż  przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to ograniczenie jego odpowiedzialności do wartości majątku pozostawionego przez zmarłego. Należałby  jednak w takim przypadku dokonać spisu inwentarza (spisu majątku zmarłego), czyli wszystkich rzeczy (ruchomych i nieruchomych) pozostawionych przez zmarłego, żeby można było ustalić wartość tego majątku. Taki spis powinien wykonać komornik, a to oznacza dodatkowe opłaty.   Zachęcam też do przeczytania artykułu zamieszczonego na stronie: http://spadki.wieszjak.pl/postepowanie-spadkowe/212995,Odrzucenie-spadku-przez-maloletniego.html

DODANO:
02/02/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie