PYTANIE: Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim ....i co dalej ?

W lutym 2010 roku ze względu na zagrożoną ciąże znalazłam się na L4 i zostałam na nim aż do porodu więc nie wykorzystałam urlopu wypoczynkowego
becnie przebywam na urlopie macierzyńskim, który kończy się 22 lutego i będę wnioskować o dodatkowe 2 tygodnie. Wiem, że po urlopie macierzyńskim przysługuje mi zaległy urlop wypoczynkowy za 2010 rok. Ze względu na to, że nie mam serca oddać dzieciątka do żłobka a nie ma mi kto pomóc w opiece postanowiłam się zwolnić po wykorzystaniu urlopu. I tu właśnie mam pewne wątpliwości jak to załatwić - kiedy mam poinformować Kierownika o tym, że chce się zwolnić ? Czy przysługuje mi jeszcze jakiś urlop za obecny rok a jak tak to w jakim wymiarze - w całości mam prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Bezpośrednio  po zakończeniu  dodatkowego urlopu macierzyńskiego, należy  wykorzystać  urlop zaległy  za 2010 rok  oraz  cały urlop bieżący, ponieważ   w świetle  art. 153 par. 2 Kodeksu pracy (dalej: K.p.)  prawo do kolejnych urlopów  pracownik nabywa  w każdym następnym roku kalendarzowym. Będąc na dodatkowym urlopie  macierzyńskim należy złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie niniejszego wypoczynku . Pani wniosek urlopowy  jest wiążący  dla  pracodawcy (art. 163 par. 3 K.p.). Potwierdził to również  Sąd  Najwyższy w wyroku  z dnia  20 sierpnia  2001 roku, I PKN 590/00 (OSNP 2003, nr 14, poz.  336).  „Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. W jego uzasadnieniu SN podał:  „(…) Z art. 163 § 3 KP wynika, że na wniosek pracownicy pracodawca udziela jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Przepis ten stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 163 § 1 KP, w myśl której przy ustalaniu planu urlopów (w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową) pracodawca bierze pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy”. Będąc na urlopie  wypoczynkowym  ma Pani prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Ma on na celu  osobistą opiekę nad  dzieckiem  (art. 186 par. 1 K.p.).  W czasie urlopu wychowawczego jest Pani chroniona przed zwolnieniem z pracy. Co ważne, okres urlopu wychowawczego wliczany jest do lat pracy (art.186[5] K.p.). Nie  rozumiem, dlaczego chce się Pani z pracy zwolnić. Wiele  Pani przez to by straciła. Przykładowo  prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwałoby w tym przypadku dopiero po 3 miesiącach wyczekiwania  od  chwili rejestracji w  Powiatowym Urzędzie Pracy. Zdecydowanie odradzam Pani  taką decyzję.   Podstawa prawna: - art. 153 par. 2 K.p.; - art. 163 par. 3 K.p.; - art. 186  par. 1 K.p.; - art. 186[5] K.p.; - wyrok SN z dnia  20 sierpnia  2001 roku, I PKN 590/00 (OSNP 2003, nr 14, poz.  336)   Stan prawny na 6 lutego 2011 roku   WK      

DODANO:
08/02/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie