PYTANIE: Dodatkowe dni wolne na szukanie pracy

Jestem obecnie na miesięcznym wypowiedzeniu. Dowiedziałam się, że przysługują mi 3 dni wolnego na poszukiwanie kolejnej pracy. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest to zgodne z prawdą a jeśli tak, czy trzeba składać na to jakiś formalny wniosek ? 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W pytaniu brak jest informacji,  z czyjej inicjatywy   została wypowiedziana  umowa o pracę. Moja odpowiedż będzie  zatem ogólna  w tym  temacie. W sytuacji, gdy umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę , pracownikowi przysługuje  w okresie wypowiedzenia  zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Powyższe  odnosi się do wypowiedzenia  dwutygodniowego, miesięcznego, trzymiesięcznego. Na podstawie  art. 37  par. 2 pkt  1 Kodeksu pracy  wymiar zwolnienia wynosi   2 dni robocze. W tej sprawie pracownik musi napisać  wniosek  do pracodawcy o udzielenie mu płatnych 2 dni wolnych na  poszukiwanie pracy. Pracodawca  nie udziela  takiego zwolnienia  z własnej inicjatywy. W przykładowym wniosku do pracodawcy można  napisać: „Proszę o udzielenie mi na podstawie art. 37 par. 2 pkt 1 Kodeksu pracy  2 płatnych dni  roboczych  na poszukiwanie pracy. Chciałabym je wykorzystać w okresie od ……. do……2011 roku”. W przypadku, gdy pracownik wypowiedział umowę o pracę, wtedy  płatne  zwolnienie na poszukiwanie pracy mu nie przysługuje.

DODANO:
20/03/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie