PYTANIE: Chciałam prosić o wyjaśnienie jak należy rozumieć art.1039 kodeksu cywilnego.

Chciałam prosić o wyjaśnienie jak należy rozumieć art.1039 kodeksu cywilnego
ak powinno wyglądać oświadczenie spadkodawcy, że dokonał darowizny z zamiarem zwolnienia od obowiązku zaliczenia jej do masy spadkowej przy ewentualnym ustalaniu zachowku
rt. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z tego art. zdaje się wynikać, że zezwolenie takie może zostać dokonane w sposób wyraźny w umowie darowizny lub też później  w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Ponadto darowizna nie podlega zaliczeniu, gdy wynika to z okoliczności zawarcia umowy darowizny, z których powinna wynikać taka dorozumiana wola darczyńcy.(spadkodawcy). Spadkodawca może nie tylko zwolnić taką darowiznę z obowiązku jej zaliczenia na schedę spadkową, ale także nałożyć taki obowiązek na spadkobiercę ustawowego  spoza kręgu zstępnych i małżonka.

DODANO:
12/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie