PYTANIE: Czy można palić na klatce schodowej w swoim bloku?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 81, poz.529) wprowadza istotne zmiany w regulacjach dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych. W nowelizacji min. rozszerzony został katalog miejsc, w których zabronione będzie palenie. Zgodnie z  art. 5 ust. 1 ustawy zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5 a: 1.      na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2.      na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie o światy, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, 3.      na terenie uczelni, 4.      w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, 5.      w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, 6.      w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 7.      na przystankach komunikacji publicznej, 8.      w pomieszczeniach obiektów sportowych, 9.      w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci, 10. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. W praktyce pojawiają się wątpliwości czy klatka schodowa w kamienicy czy też w bloku mieszkalnym może być uznana za  „pomieszczenie dostępne do użytku publicznego”.Zdaniem policji, jeśliklatka nie ma domofonu i każdy może do niej wejść, to można ją traktować jakie miejsce publiczne, ponieważ jest  dostępne dla „bliżej nieokreślonej liczby osób" i wówczas jest podstaw do ukarania palacza za wykroczenie.  Takie stanowisko wyrażono w artykule  „Palenie papierosów na klatce schodowej? Legalne, ale...” zamieszczonym na stronie: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/375660,palenie-papierosow-na-klatce-schodowej-legalne-ale-dyskutuj,id,t.html

DODANO:
23/08/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie