PYTANIE: Nieprawidłowy wpis w księdze wieczystej

W 1973 roku zmarła moja babcia - nie zostawiła testamentu. Czwórka dzieci chciała wywołać spadek po niej, ale przyczyn losowych nie zdążyli. Z czwórki rodzeństwa została ciocia. To ona po śmierci babci przez 24 lata zajmowała się sprawami domu ( nie mieszkała w nim), wynajmowała lokal handlowy i mieszkania. Z tych przychodów opłacała podatek od nieruchomości i dokonywała drobnych remontów. Nie posiadała żadnego pełnomocnictwa, nigdy nie przedstawiła zestawienia przychodów i rozchodów osiąganych z tego domu. My wnuki nie ingerowaliśmy w sprawy domu. Sprawy spadkowe były w dalszym ciągu nie uregulowane, liczyliśmy na dobrą wole naszej cioci, bo ona mówiła, że z nami się rozliczy. W 1997 roku dostaliśmy zawiadomienie z sądu, że nasza ciocia rozpoczęła staranie o zasiedzenie. Była chora i chciał uporządkować sprawy domu przed swoją śmiercią. Otrzymałam od niej list, że jak pozwolimy na przejęcie domu przez zasiedzenie- to nas spłaci. Nie zdążyła, zasiedzenie zostało przerwane( tak myślimy) ona w niedługim czasie zmarła, nie spłaciła nas. Po jej śmierci rozmawiałam z córką cioci i zaproponowałam ; jak nas spłaci to my się zrzekniemy na jej rzecz notarialnie swoich części i nie będziemy wywoływać spadku. Będzie mogła przejąć dom. Zaproponowała śmieszną sumę. Widząc, że się z nią nie dojdę do porozumienia, wystąpiłam do sądu o nabycie spadku . Dostałam akt stwierdzający „nabycie spadku”. Z przyczyn losowych zostawiłam podział spadku na czas późniejszy. W tym roku postanowiłam zrobić podział spadku mając postanowienie o nabyciu spadku sprzed 10 lat. Uzyskałam drogą urzędową wgląd do księgi wieczystej, okazało się że moja kuzynka jest tam wpisana jako właścicielka na podstawie darowizny, a nie jako spadkobierca. Jestem zdziwiona, przecież sprawa o zasiedzenie została przerwana. Czy gdyby doszło do „zasiedzenia domu” przez moją ciocie powinniśmy być powiadomieni sądownie? Jakie czynności prawne mogę podjąć w tej sytuacji, wobec mojej kuzynki? Jakie mam szanse na uzyskanie swojej części spadku, (mam dokumenty stwierdzający nabycie spadku)? Czy będę musiała dochodzić swoich praw w procesie cywilnym? Jakie będą mi potrzebne dokumenty w procesie przeciw mojej kuzynce?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Trudno jest mi wyjaśnić dlaczego taki, a nie inny wpis widnieje w księdze wieczystej. Jeśli zmarła osoba miała tylko udział w nieruchomości, to darowizna powinna dotyczyć tylko tego udziału. Możliwe, iż mimo wszystko postępowanie sądowe w sprawie o zasiedzenie zostało przeprowadzone. Może nie odebraliście Państwo korespondencji z sądu informującej o rozprawie, a pismo zostało potraktowane jakie doręczone?  Może listy z sądu w czasie, gdy przebywała Pani za granicą? Może kuzynka zgłosiła swój udział w sprawie jako następca prawny zmarłej ciotki i dokończyła postepowanie sądowe w sprawie o zasiedzenie? Wątpliwości należałby wyjaśnić w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych. Wpis musiał być dokonany na podstawie wniosku i do tego wniosku był na pewno dołączony akt darowizny - umowa dotycząca nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Należałby sprawdzić, co dokładnie jest zapisane w tej umowie.  Może się okazać, iż wpis w księdze wieczystej jest wynikiem pomyłki sądu albo notariusza. Można wysłać do prezesa sądu pismo z prośbą o udzielenie informacji na jakiej dokładnie podstawie doszło do wpisania Państwa kuzynki do księgi wieczystej jako jedynego właściciela nieruchomości. Należałby też prosić o udostępnienie odpowiednich dokumentów będących podstawą wpisy. W piśmie trzeba  przedstawić stan stan faktyczny i dołączyć kopie orzeczenia sądu  potwierdzającego, iż jesteście Państwo spadkobiercami zmarłej, która była właścicielem nieruchomości. Prezes sądu powinien udzielić informacji, które – przynajmniej częściowo –wyjaśnią jak doszło do wpisania kuzynki jako jedynego właściciela nieruchomości. W ostateczności pozostaje wniesienie pozwu o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Podstawą prawną żądania ustalenia rzeczywistego stanu prawnego księgi wieczystej jest art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Paragraf 1 tego artykułu stanowi, że „W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności”.

DODANO:
05/03/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie