PYTANIE: Budowa studni

Jakie wymogi musze spelnić, aby na wlasnym terenie móc odwiercić studnie do 30 metrów w głąb ziemi / wodę/ dla własnego użytku ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przede wszystkie budowa nowej studni  wymaga uzyskania decyzji Starosty  o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia   7 lipca 1994 roku prawo  budowalne, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Wynika z tego, iż pozwolenie budowlane na wykonanie odwiertu studni głębinowej (do korzystania z wód podziemnych, a nie powierzchniowych) jest wymagane bez względu na wydajność i głębokość studni.  Pozwolenie takie nie byłoby konieczne, gdyby studnia już istniała i można byłoby ją odnowić. Pewne wątpliwości budzić możne kwestia zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z przepisami tej ustawy do wykonania  studni wierconej jest konieczne byłoby min. projektu i dokumentacja na wykonanie ujęcia wody, przez uprawnionego  specjalistę-hydrogeologa. Trzeba tu jednak zaznaczyć , iż Minister Środowiska opracował interpretację przepisów prawa geologicznego  - „Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące interpretacji przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r - Prawo Geologiczne i Górnicze odnoszących się do wykonywania ujęć wód podziemnych" z 20 marca 2012 roku” zamieszczone jest na stronie ministerstwa: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/9f7c0584cb7c2a168796dc560d5b22bc.pdf W tym dokumencie stwierdzono, iż obecnie obowiązująca ustawa nie zawiera przepisu, który przewidywałby wprost  wyłączenie z zastosowania tej ustawy wykonania ujęcia wody na potrzeby tzw. zwykłego korzystania z wód. Takie wyłączenie było przewidziane w poprzednio obowiązującej ustawie z 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze.  Mimo to minister uznał, iż wykonanie odwiertu na potrzeby tzw. zwykłego korzystania z wody nie  stanowi  prac geologicznych, a tym samym nie jest objęte przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze. Kwestia tzw. zwykłego korzystania z wody uregulowana jest przepisami ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne.  Zgodnie z art. 124 pkt 5  ustawy  prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na  wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m. Zgodnie z art. 36 ustawy prawo wodne właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.  Nie stanowi zwykłego korzystania z wód mni. pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5m sześciennych  na dobę.   Biorąc pod uwagę powyższe  przepisy i interpretację Ministerstwa Środowiska można przyjąć, że dla wykonania studni o głębokości do 30m wystarczyłoby pozwolenie budowlane. Jeśli studnia nie byłaby głębsza a pobór wody nie  byłby większy niż 5 m sześciennych na dobę, to stanowiłby to tzw. zwykłe korzystanie z wody, a to oznaczałoby, iż byłoby potrzeby starania się o pozwolenie wodnoprawne i nie trzeba byłby stosować procedur przewidzianych w prawie górniczym i geologicznym.

DODANO:
28/02/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie