PYTANIE: Wznowienie postępowania

Z Sądu Rejonowego otrzymałam wiadomość, że kuzynka dostał postanowienie o zasiedzeniu. O to zasiedzenie wystąpiła jej matka, ale w międzyczasie zmarła, czy to jest możliwe ,żeby córka po niej przejeła całe postępowanie o zasiedzenia. Inni spadkobiercy nie byli poinformowani że córka po zmarłej matce kontynuowała postępowanie o zasiedzenie. 1. Jak obecna sytuacją się ma do mojej części spadkowej dot. domu i działki. 2. Czy w dalszym ciągu mogę rościć prawo do wyegzekwowania sądownie nabytego spadku po moim ojcu i babci. 3. Czy jestem dalej uprawniona do wpisu w księdze wieczystej i czy to ma sens skoro na nieruchomości wisi kredyt hipoteczny.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zapewne postępowanie o zasiedzenie zostało tylko zawieszone z powodu śmierci ciotki. Gdy Pani kuzynka  uzyskała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to zgłosiła się w sądzie jako strona postępowania (następca prawny zmarłej) i postępowania mogło toczyć się dalej. Trudno mi wyjaśnić dlaczego spadkobiercy nie zostali poinformowani o   kontynuowaniu  postępowanie o zasiedzenie. Sąd miał obowiązek  zawiadomić strony, iż ustała przyczyna zawieszania i sprawa będzie się dalej toczyć. Musiał też poinformować o terminie rozprawy. Trzeba byłoby sprawdzić akta sprawy i ustalić czy zostaliście Państwo poinformowani o tym fakcie.   Może sąd wysyłał do Państwa korespondencje np.  o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy, a Państwo byliście nieobecni dłuższy czas (np. z powodu wyjazdu za granicę) – zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego  korespondencją  dwukrotnie awizowana przez pocztę i została potraktowana jako  skutecznie doręczona. Są to tylko moje przypuszczenia – jeśli jednak doszło do jakiś uchybień, tak iż nie byliście Państwo prawidłowo poinformowani o dalszym prowadzeniu postępowania sądowego, to można złożyć wniosek o wznowienie postępowania.  Zgodnie z art. 401 kodeksu postępowania cywilnego „Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: 1)jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia; 2)jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe”. Jeśli okaże się jednak, iż sąd prawidłowo poinformował Państwa o postępowaniu, a nie odebraliście Państwo korespondencji na skutek jakiejś dłuższej nieobecności albo odebraliście Państwo listy i zapomnieliście o nich, to niestety trzeba będzie przyjąć, iż doszło do zasiedzenie i kuzynka stała się wyłącznym właścicielem nieruchomości. W takim wypadku nie musi nic Państwu płacić, ponieważ stała się jedynym właścicielem nieruchomości z mocy prawa, a nie w konsekwencji dziedziczenia nieruchomości. Nie będzie płacić, bo nie będzie już udziałów w prawie własności nieruchomości, które miałaby odkupić od pozostałych spadkobierców. Jeśli doszło do zasiedzenia, to nie da się Państwa wpisać jako współwłaścicieli nieruchomości w księdze wieczystej. Zasiedzenie oznacza bowiem, iż Państwa prawo własności wygasło i jedynym właścicielem jest kuzynka. Zasiedzenie dotyczy tylko nieruchomości – nadal jesteście Państwo spadkobiercami j, co oznacza, iż nadal przysługuje Państwo prawo do innych rzeczy czy praw pozostawionych przez zmarłego  (np. pieniądze na rachunku bankowym, samochód), ale z opisu sprawy wynika, że poza nieruchomością zmarły nie pozostawił żadnego majątku. Jeśli nie ma innego majątku, to w praktyce nie ma też czego dzieli – wydaje mi się, iż składanie wniosku o podział majątku mija się z celem. Należałoby jeszcze wyjaśnić kwestię poinformowania stron postępowania przez sąd o ustaniu przyczyny zawieszenia -  jeśli działanie sądu było nieprawidłowe, to trzeba  złożyć wniosek  o wznowienie postepowania, trzeba jednak pamiętać, iż na podjęcie decyzji macie Państwo ograniczony okres czasu.   Zgodnie z art.407§1 KPC „Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy”.

DODANO:
06/03/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie