PYTANIE: Podział majątku spadkowego

Jakie dokumenty muszę przedstawić jako załączniki we wniosku do Sadu o zniesienie współwłasności, mając udział w spadku w nieruchomości?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z opisu sprawy wynika, że w Państwa przypadku należy złożyć do sądu wniosek o podział majątku spadkowego, ponieważ sprawa nie dotyczy tylko i wyłączenie nieruchomości, ale całości praw spadkodawcy. Postępowanie o dział spadku uregulowane jest w art. 680 – 689 kodeksu postępowania cywilnego, ale odpowiednie zastosowanie mają też przepisy o zniesieniu współwłasności czyli art. 617 – 625 kodeksu postępowania cywilnego. Należałoby w sądzie złożyć wniosek o dział spadku i dołączyć postanowienie sądu stwierdzające nabycia spadku.   Trzeba też  przedstawić dokumenty potwierdzające istnienie majątku np. dołączyć  odpis z księgi wieczystej, której dotyczy prawa własności. Sąd zapewne będzie się domagał także wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów. Jeśli wspólny majątek obejmuje także rachunek bankowy zmarłego czy też prawo do akcji lub udziałów inwestycyjnych, to należałby dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie takiego majątku np. pisma z banku. Jeśli nawet jakieś dokumenty nie zostaną dołączone, a sąd uzna je za potrzebne, to wezwie Państwa do ich przedłożenia i wyznaczy w ten celu termin na uzupełnienie wniosku. Zachęcam do zapoznania się ze wzorem wniosku o podział spadku zamieszczonym na stornie:  http://grzybkowski-guzek.pl/pl/specjalizacje/159-testamenty-i-spadki/443_wniosek-o-dzial-spadku-zniesienie-wspolwlasnosci-i-podzial-majatku-wspolnego.html?export=pdf Zachęcam też do zapoznania się z artykułem „Jak sporządzić wniosek o zniesienie współwłasności?” zamieszczonym na stronie: http://w-sadzie.wieszjak.pl/postepowanie-sadowe/252684,Jak-sporzadzic-wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci.html oraz ze wzorem wniosku zamieszczonym na stronie sądu rejonowego w Sanoku: http://www.sanok.sr.gov.pl/pliki/poi/druki_pdf/d04.pdf   

DODANO:
09/03/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie