PYTANIE: Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) przysługuje pracownikowi, z którym pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w trybie przewidzianym ustawą (tj. w ramach zwolnienia grupowego lub tzw. zwolnienia indywidualnego). Należy podkreślić, że zgodnie z art. 1 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się w przypadku rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn określonych w ustawie w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę a także na mocy porozumienia stron. Ustawa nie znajduje zatem zastosowania w razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika – nawet wtedy gdy przyczyna wypowiedzenia dotyczyłaby pracodawcy (np. likwidacja zakładu pracy). Jeżeli zatem do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na skutek wypowiedzenia umowy przez pracownika, nie przysługuje mu odprawa pieniężna. W przedstawionej sytuacji pracownik może wystąpić z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Dla skutecznego rozwiązania umowy w tym trybie niezbędne będzie uzyskanie zgody pracodawcy (należy też pamiętać o drugiej przesłance nabycia prawa do odprawy, tj. o tym, że pracodawca powinien zatrudniać co najmniej 20 pracowników).   Źródło: PIP

DODANO:
27/03/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie