PYTANIE: Jestem rencistką prowadzącą działalność gospodarczą. Czy przychód z działalności ma wpływ na moje świadczenia z ZUS? Które kwoty ZUS bierze pod uwagę przy rozliczeniu – faktycznie uzyskane z prowadzenia działalności czy podstawę, od kt

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności. W przypadku emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność, jako przychód wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń ZUS przyjmuje zadeklarowaną podstawę wymiaru składki, która nie może być niższa niż najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Najniższa podstawa tej składki wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a dla osób rozpoczynających działalność (jeśli spełniają dodatkowe warunki) nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Źródło: ZUS

DODANO:
13/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie