PYTANIE: W jaki sposób ZUS wzywa chorego na kontrolę w celu sprawdzenia zwolnienia lekarskiego? Czy można się odwołać jeśli ubezpieczony za późno otrzymał wezwanie, nie stawił się na kontrolę i przez to stracił prawo do zasiłku?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich wykonują w ZUS lekarze orzecznicy. Wyboru zaświadczeń lekarskich do kontroli dokonuje się przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Kontrola wykonywana jest również na wniosek komórek organizacyjnych ZUS realizujących wypłatę zasiłków chorobowych, a także pracodawców. Wezwanie na badanie w związku z przedmiotową kontrolą wysyłane jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiera ono informacje o skutkach niestawiennictwa. Zawiadomienie o terminie badania dokonywane jest również w innych formach np. telefonicznie, e-mailem (w tym przypadku konieczne jest również wysłanie wezwania na badanie do ubezpieczonego za zwrotnym poświadczeniem odbioru). W razie uniemożliwienia badania, zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy traci ważność od dnia następującego po tym terminie – ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku. Jeżeli ubezpieczony usprawiedliwi niestawienie się na badanie, uzasadni przyczynę uniemożliwiającą mu odebrania wezwania w terminie – może być wydana decyzja przyznająca prawo do zasiłku. Źródło: ZUS

DODANO:
13/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie