PYTANIE: Koszty przelewów w egzekucji

Wierzyciel na wniosku o wszczęcie egzekucji zażądał egzekucji całej należności pieniężnej wskazanej na wyroku sądu plus wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego, jakie powstaną w wyniku wszczętej egzekucji. Komornik sądowy wyegzekwował całą należność i będzie przekazywać wierzycielowi tę kwotę przekazem pocztowym (z uwagi na niemożność podjęcia gotówki w kancelarii i jednocześnie brak kotna bankowego wierzyciela). Kto powinien ponosić koszty takiego przekazu pocztowego ? Obciążony będzie nimi dłużnik, komornik czy wierzyciel?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Koszty przekazania pieniędzy do wierzyciela należałoby potraktować jako „koszty obrotu pieniężnego” przewidziane w art. art. 34 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą. Wydatki te obejmują min. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym. Zgodnie z art. 40 na pokrycie wydatków wskazanych w art. 39 komornik może zażądać od wierzyciela zaliczki. W ostateczności jednak koszty te powinny obciążyć dłużnika, któremu komornik powinien „doliczyć”  wydatki związane z egzekucją.   W praktyce komornicy działają w ten sposób, że pobierają od wierzyciela zaliczką z której wypłacają swoje koszty np. korespondencji. Potem – jeśli uda się wyegzekwować pieniądze od dłużnika – to zaliczka ta jest zwracana wierzycielowi. Ostatecznie więc koszty przelewów pieniędzy poniesie dłużnik .

DODANO:
16/05/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie