PYTANIE: Dowód z protokołu przesłuchania

W postępowaniu cywilnym niezbędne jest przeprowadzenie dowodu który znajduje się w aktach sprawy karnej. Jest to dowód z dokumentu oraz drugi dowód w postaci zeznania świadka. Czy można w sprawie cywilnej powoływać się na dowody z akt innej sprawy (karnej) ? Czy protokoły z przesłuchania świadków ze sprawy karnej zachowują ważność czy świadkowie muszą być na nowo wzywani do sądu cywilnego ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
 Protokół przesłuchania świadka występującego w sprawie karnej może być oczywiście dowodem w sprawie cywilnej (np. o odszkodowanie czy zadośćuczynienie). Nie będzie to jednak dowód ze świadka, tylko dowód z dokumentu urzędowego jakim jest protokół. Jeśli strona dysponuje odpisem protokołu przesłuchania, to może sporządzić pismo procesowe i w załączeniu przesłać ten protokół wskazując jakie dokładnie okoliczności mają być udowodnione. Jeśli strona nie dysponuje odpisem , to można zawnioskować, aby sąd cywilny zwrócił się do sądu karnego o przekazanie dokumentów i żeby przeprowadził dowód z akt sprawy karnej. Sądy chcą przeważnie żeby wnioskodawca wskazał konkretny dokument jaki ma być dowodem w sprawie – czyli przygotowując wniosek o przeprowadzenie dowodu z akt sprawu karnej, należałby wskazać na konkretne dokumenty tj. na protokoły przesłuchania świadków . W praktyce robi się to w ten sposób, że strona wnosi ściągnięcie całości akt sprawy karnej do sądu cywilnego i zaznacza w swoim piśmie, iż konkretne  strony akt sprawy karnej, które mają posłużyć jako dowód w sprawie cywilnej, wskaże w osobnym piśmie procesowym, gdy już zapoznana się z aktami sprawy karnej w sądzie cywilnym. Mając protokoły sprawy karnej z reguły nie trzeba już przesłuchiwać ponownie świadków. Ściągnięcie akt sprawy karnej ma ułatwić postępowanie. Ale wszystko zależy od okoliczności sprawy – jeśli strona postępowania cywilnego uzna, iż pewne kwestie nie zostały wyjaśnione w procesie cywilnym, albo jeśli chce wykazać, iż świadek ze sprawy karnej się mylił, to oczywiście musi zawnioskować o przesłuchanie takiej osoby jako świadka. Strona postępowania prowadząc proces zawsze musi podjąć decyzje, czy – w jej ocenie – wystarczającym dowodem dla sądu cywilnego  będą dokumenty (protokoły ze sprawy karnej) czy też lepiej jest mieć dowód w postaci przesłuchania świadka Przepisy nie przewidują tu jakiegoś „stopniowania ważności dowodów”. Nie można więc powiedzieć, że protokoły przesłuchań są mniej ważne od bezpośredniego przesłuchania świadka. W praktyce jednak takie bezpośrednie przesłuchanie świadka może być lepszym dowodem w sprawie, ponieważ możliwe jest dopytanie go co do kwestii budzących wątpliwości, a poza tym sąd mając bezpośredni kontakt ze świadkiem może ocenić nie tylko co dana osoba mówi, ale też jak się zachowuje, a to już może mieć znaczenie dla oceny wiarygodności zeznań świadka. Poza tym w czasie przesłuchania w sprawie cywilnej mogą pojawić się szczegóły, które wcześniej nie budziły zainteresowania sądu karnego. Może też się zdarzyć, iż świadek pogubi się w zeznaniach – zacznie się mylić, jego wersja nie będzie zgadzała się z wersją ze sprawy karnej, co może przenieść takie efekt, iż sąd uzna jego zeznania za niewiarygodne.

DODANO:
13/06/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie