PYTANIE: Zwrot kosztów postępowania klauzulowego

Wygrałem powództwo cywilne w całości. Po uprawomocnieniu się wyroku wnosiłem o nadanie mu klauzuli wykonalności i jednocześnie o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania klauzulowego. Zapadło postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a w pozostałej części mój wniosek został oddalony. Z jakich przepisów wynika, że powodowi nie należy się zwrot kosztów postępowania klauzulowego ? Czy od takiego postanowienia przysługuje odwołanie (brak było pouczenia o możliwości złożenia zażalenia) ? Może nie potrzeba zasądzać zwrotu kosztów od pozwanego skoro komornik je wyegzekwuje jako koszty postępowania egzekucyjnego ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Trudno jest mi powiedzieć dlaczego sąd nie uwzględnił w postanowieniu kwestii zwrotu kosztów postępowania klauzulowego. Zgodnie z przepisem art. 98  kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) w związku z  art. 13 §2 k.p.c. Sąd powinien zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela koszty postępowania klauzulowego. W praktyce oznacza to zasądzenie wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego oraz zasądzenie zwrotu uiszczonej przez wierzyciela opłaty za nadanie klauzuli wykonalności. Być może domagał się Pan zasądzenia wynagrodzenia pomimo, iż korzystał Pan z pomocy adwokata lub radcy. Trzeba tu podkreślić, iż art. 98 k.p.c. dopuszcza możliwość zasądzenia zwrotu utraconego  wynagrodzenia albo kosztów dojazdów do sądu, ale w przypadku postępowania klauzulowego nie ma potrzeby stawienia się wierzyciela w sądzie, bo wniosek można wysłać pocztą i sąd podejmuje działania na podstawie przedstawionych dokumentów, Nie ma potrzebny – przynajmniej z reguły – składania jakiś ustnych wyjaśnień w sądzie. Jeśli strona jest niezadowolona z wydanego postanowienia, to możliwe jest złożenie zażalenie. Dopuszczalność zażalenia na postanowienia dotyczące nadania klauzuli. wykonalności została unormowana w art. 795 § 1 k.p.c.

DODANO:
25/06/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie