PYTANIE: Roszczenie konsumenta w przypadku wadliwości towaru

Czy w zaistniałej sytuacji sprzedawca jest zobowiązany prawnie do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy ? A może do zwrotu pieniędzy będzie zobowiązany dopiero jak odstąpię od umowy ? Na podstawie jakich przepisów mogę złożyć pozew do sądu wnosząc w nim o nakazanie sprzedawcy dokonanie wymiany towaru ? Czy w sytuacji gdy nie odstąpiłem od umowy, można żądać od sprzedawcy odszkodowania z tytułu nie wywiązania się z reklamacji w ustawowym terminie (odszkodowanie to równowartość zapłaconej przeze mnie ceny i kosztów wysyłki towaru) ? :Po roku od momentu zakupu, zgłosiłem sprzedawcy, który jest przedsiębiorcą, reklamację towaru konsumenckiego w którym kilka dni wcześniej ujawniłem wady. Od momentu zgłoszenia reklamacji z żądaniem wymiany towaru, sprzedawca będący przedsiębiorcą ma 14 dni na ustosunkowanie się do tego żądania, pod rygorem uznania żądań klienta w całości. Moje roszczenie nie zostało uznane przez sprzedawcę - nie dokonał wymiany towaru, ani nie otrzymałem od niego żadnej informacji zwrotnej co jest tego przyczyną.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Może Pan wnieść pozew o nakazanie wymiany rzeczy wadliwej na nową. Podstawą prawna takiego roszczenia jest art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Jeśli sprzedawcą nie wykona naprawy, to konsument może wystąpić z żądaniem wymiany towaru na nowy.  Jeśli sprzedawca nie ustosunkował się do roszczenie konsumenta w ciągu 14, to nie może już kwestionować swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Stwierdzono to w wyroku Sądu Najwyższego z dnia  5 lipca 2012 roku sygn. akt IV CSK 75/12 opublikowanym na stronie: http://sejmometr.pl/sn_orzeczenia/1818 Zgodnie z art. 8 ust. 2 w/w naprawa i wymiana towaru mają nastąpić nieodpłatnie, co oznacza min. że sprzedający powinien zwrócić koszty poniesione przez kupującego związane z przesłania rzeczy. Na podstawie tego przepisu można zatem domagać się – oprócz naprawy lub wymiany rzeczy – także  zasądzenia  kosztów przesłania rzeczy do sprzedawcy. Nie można natomiast równocześnie domagać się naprawienia towaru lub wymiany i „odszkodowania” polegającego na zwróceniu ceny zakupy. Zwrot tej ceny jest możliwy jeśli kupujący odstąpi od umowy. Wówczas strony powinny zwrócić sobie to co sobie świadczyły – kupujący zwraca towar, a sprzedający zwraca cenę. Ustawa nie reguluje w tym przypadku kwestii „bezpłatności” zwrotu towaru. Ustawa przewiduje tylko „nieodpłatną naprawę i wymianę”. Można jednak odwołać się do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego regulujących odszkodowanie za nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy art. 471 kodeksu cywilnego i następne i na tej podstawie odstępując od umowy spróbować domagać się zasądzenia od sprzedającego poniesionych przez kupującego kosztów.         

DODANO:
27/06/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie