PYTANIE: Przedstawiciel ustawowy w postępowaniu karnym

Czy faktycznie rodzic nie może reprezentować niepełnoletniej córki w postępowaniu przygotowawczym (czy też wyjaśniającym) ? Czy faktycznie pokrzywdzony (nie będący prawnikiem) musi w swoim zgłoszeniu konkretnie wskazywać jaki dokładnie czyn karalny został popełniony ? Moja niepełnoletnia córka (17 lat) padła ofiarą przestępstwa kradzieży kwoty 1000 złotych. W imieniu córki zgłosiłem ten fakt do prokuratury, która odmówiła wszczęcia dochodzenia nie stwierdzając popełnienia kradzieży. Przejrzałem akta sprawy i na tej podstawie wywnioskowałem, że nie doszło do kradzieży, a oszustwa. Złożyłem zażalenie na postanowienie o odmowie, ale sąd na posiedzeniu stwierdził brak możliwości rozpatrzenia mojego zażalenia ponieważ nie jestem stroną (pokrzywdzonym). Ponadto sąd stwierdził, że zgłaszając podejrzenie przestępstwa miałem dokładnie wskazać jakie przestępstwo zostało popełnione, a nie wykazywać je dopiero w zażaleniu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeśli Pana córka nie ukończyła 18 lat, to w jej imieniu powinien występować przedstawiciel ustawowy – czyli rodzic. Wynika to z art.51 §2 kodeksu postepowania karne, który przewiduje, iż  „Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje”. Trudno jest mi powiedzieć czemu Sąd uznał, iż nie może Pan występować  w imieniu córki.  Nie rozumem też argumentu sąd, że należało „dokładnie wskazać jakie przestępstwo zostało popełnione”. Pokrzywdzony – albo działające w jego mieniu osoby (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) mają opisać stan faktyczny tzn. określić co się zdarzyło. Kwalifikacja prawna (czy to czy doszło do kradzieży, przywłaszczenia czy oszustwa) należy już do organów prowadzących postępowanie karne. Nie znam treści uzasadnienia orzeczenia sądu, ani stanowiska prokuratury, ale w mojej ocenie nie należało odmawiać wszczęcia postępowania karnego tylko na tej podstawie, że pokrzywdzony źle ocenił zdarzenie uznając je za kradzież, podczas gdy w rzeczywistości doszło do oszustwa. Skoro z ustaleń prokuratury i policji wynika, iż doszło do oszustwa, to należało wszcząć postepowanie w sprawie oszustwa.

DODANO:
02/07/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie