PYTANIE: Koszty stawienia się na ogłoszenie wyroku

Czy przyjazd na publikację wyroku zalicza się kosztów procesu, których zwrotu można żądać od strony przegranej ? 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W mojej ocenie sąd nie przyzna kosztów za stawienie się  na publikacje wyroku. Zgodnie z art. 109 §2 kodeksu postępowania cywilnego „Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy”. Także Sad Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2012 roku (sygn. akt II CZ 141/11 stwierdził, iż „Sąd wydając każdorazowo rozstrzygnięcie o kosztach procesu, opierając się na zasadzie wyrażonej w art. 98 k.p.c., powinien mieć na uwadze, czy czynność, która spowodowała koszty była niezbędną do podjęcia obrony praw strony w ujęciu obiektywnym”. Stawienie się na ogłoszeniu wyroku nie jest wydatkiem „niezbędny do  obrony praw”. Strona bowiem może np. dowiedzieć się telefoniczne czy wyrok został wydany  i czy wygrała sprawę, a szczegóły może poznać składając wniosek o przesłanie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Przyjazd strony na ogłoszenie wyroku nie jest więc konieczny. Poza tym z treści art. 109 wynika że strona powinna najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku przedłożyć sądowi spis kosztów. Wynikałoby z tego, że sąd powinien brać pod uwagę koszty jakie zostały poniesione do chwili zamknięcia rozprawy. 

DODANO:
08/07/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie