PYTANIE: Uzupełnienie wyroku o postanowienie o kosztach sądowych

Sąd wydając wyrok nie rozstrzygnął kwestii kosztów sądowych należnych powodowi. Czy można złożyć jakiś wniosek o wydanie rozstrzygnięcia co do kosztów. 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 351 kodeksu postepowania cywilnego  strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania .  Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności. W komentarzach do w/w przepisu wskazuje się, iż jeśli sąd tylko częściowo orzekł od kosztach – a nie w ogóle pominął tę kwestię – to strona powinna wnieść zażalenie na postanowienie o kosztach, a nie wniosek o uzupełnienie wyroku.  

DODANO:
08/07/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie