PYTANIE: Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

Zadaję zatem pytanie;jaki jest niezbędny zakres wymaganych dokumentów przy sporządzeniu notarialnego aktu kupna-sprzedaży ( sprzedaż gospodarstwa rolnego ).

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeśli notariusz domaga się przedstawienia określonych dokumentów, to niestety konieczne jest ich dostarczenie.  Możecie oczywiście Państwo spróbować poszukać innego notariusza – należy skontaktować się z innymi kancelariami notarialnymi i zorientować się jakie dokumenty uważają za konieczne do sporządzenia umowy darowizny czy też umowy sprzedaży. Obawiam, że w innych kancelariach  wymogi będą podobne i raczej nie zgodzą się na żadne uproszczenia -  notariusz będzie chciał mieć pewność, iż umowa  zawierana jest między osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością, Przeglądając strony biur notarialnych  łatwo zauważyć, iż właściwie wszędzie wymagane są te same dokumenty. Przykładowo spis wymaganych przez notariusza dokumentów zamieszczony jest na stronach:  http://www.notariusz-cennik.pl/dokumenty-notariusz.html oraz http://www.notariusz-wroclaw.pl/DokumentyNotarialneUmowaSprzedazy.php lub http://notariusz-strzegom.pl/index/wymagane-dokumenty Wymieniono tam min.:  odpis zwykły z księgi wieczystej, dokumenty wskazujący podstawę nabycia prawa własności (tj. akt notarialny umowy sprzedaży bądź  darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia  łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego), dowód opłacenia podatku od nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,  wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej, mapa sytuacyjna do celów prawnych. Przypuszczam, iż podobny spis potrzebnych dokumentów otrzymaliście też Państwo. 

DODANO:
26/08/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie