PYTANIE: Rozwiązanie umowy o dzieło

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o dzieło na czas określony (trwania projektu) do 30 sierpnia 2004. Chciałabym ja jednak rozwiązać ponieważ znalazłam sobie inną pracę. Jak przeprowadzić ten proces zgodnie z prawem?? Okres wypowiedzenia i forma??

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Umowa o dzieło, jest jedną z umów, na podstawie której może być świadczona praca. Poprzez zawarcie tej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, tj. do uzyskania pewnego wyniku swych działań (np. namalowania obrazu), a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli do wykonania dzieła konieczne było współdziałanie zamawiającego, które nie nastąpiło, wykonawca może wyznaczyć zamawiającemu termin z zagrożeniem, że po jego upływie będzie uprawiony do odstąpienia od umowy (art. 640 k.c.). Do rozwiązania umowy o dzieło dochodzi w razie śmierci lub niezdolności do pracy przyjmującego zamówienie, ale tylko wtedy, gdy wykonanie umowy zależy od osobistych przymiotów wykonawcy (art. 645 §1 k.c.). W ramach swobody umów, strony mogą kształtować stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść i cel nie sprzeciwiał się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 1 k.c.). Na tzw. zasadę swobody umów składa się kilka elementów, między innymi możliwość rozwiązania umowy za obopólną zgodą. Jeżeli zależy Panu na zgodnym rozwiązaniu umowy należy porozumieć się w tej sprawie z kontrahentem.

DODANO:
04/12/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie