Bezpłatne porady prawne

11/09/2013

Kiedy przedawni się roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty z e-sądu?

Czy mam szanse na umorzenie długu? W 2004 w czerwcu minął termin zapłaty za mój rachunek telefoniczny oraz zerwanie umowy z operatorem. W 2010 r sad rejonowy w Lublinie na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postepowaniu upominawczym wydal mi nakaz zapłaty kwoty 1597, 23 zl oraz 630, 54 za zwrot... więcej

04/09/2013

Podział nieruchomości

Jestem współwłaścicielką 1/8 nieruchomości w postaci działki oraz budynków. Pozostali trzej współwłaściciele postanowili sprzedać nieruchomość wraz z zabudowaniami, Ja postanowiłam, że chcę zatrzymać swoją część spadku, ale tylko ziemię. Każda z nas jest współwłaścicielem około 24arów działki (całoś... więcej

02/09/2013

Uznanie długu a przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

  W nawiązaniu do wcześniejszych pytań - otrzymałem  odpowiedź od dewelopera, gdzie stwierdził, iż poprawi on izolacje ścian  w budynku  w terminie 30 dni. Jednocześnie stwierdził, iż mógł zmienić technologię wykonania izolacji. Deweloper stwierdził, iż z uwagi na wysokie poziomy wód gruntowych... więcej

26/08/2013

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

Zadaję zatem pytanie;jaki jest niezbędny zakres wymaganych dokumentów przy sporządzeniu notarialnego aktu kupna-sprzedaży ( sprzedaż gospodarstwa rolnego ). więcej

26/08/2013

Odszkodowania za straty handlowe na skutek remontu ulicy

Mam pytanie odnośnie możliwości wypłaty odszkodowania za straty poniesione z remontem nawierzchni chodnika i ulicy prowadzonej przed moim lokalem. Otóż prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej polegająca na sprzedaży i produkcji lodów. W głównej mierze jest to biznes sezonowy od p... więcej

24/08/2013

Jaki okres sprawozdawczy ?

Spółka z.o.o. została założona w dniu 01 czerwca 2012 r. Nie było żadnych obrotów ponieważ faktyczną działalność rozpoczęła od 01 października 2012 r. Od tego dnia rozpoczęły się wpłaty/wypłaty z kasy, zakup wyposażenia i świadczenie usług. Wg umowy spółki rok obrotowy (rozrachunkowy) pokrywa się... więcej

24/08/2013

Cesja wierzytelności

Czy przedsiębiorca  może sprzedać wierzytelność firmie  windykacyjnej bez zgody dłużnika-osoby, która korzystała z usług tego przedsiębiorcy? więcej

24/08/2013

Alimenty dla matki od dzieci

Czy schorowana matka w podeszłym wieku, wymagająca pomocy może domagać się jej od swoich dorosłych dzieci? Na jakie przepis może się tu powołać. więcej

24/08/2013

Windykacja długu a przestępstwo stalkingu

Czy nagabywanie mnie o spłatę długi jest zgodne z prawem? Czy wielokrotne  wysyłanie do mnie listów , wizyty windykatorów i telefony w sprawie spłacenia długu można uznać za przestępstwo?   więcej

24/08/2013

Czy windykator może zabrać majątek dłużnika?

Czy firma windykacyjna ma takie same uprawnienia jak komornik? Czy może zająć rzeczy należące do dłużnika np. sprzęt RTV, samochód czy laptop?   więcej