Bezpłatne porady prawne

21/05/2013

Skarga na przewlekłość postępowania

Artykuł 20a p.1 i p.3 ustawy z dnia 20.08.1997 o KRS wskazuje, że sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek strony do 7 dni od daty wpływu do sądu. Strona składa w grudniu 2012 wniosek do KRS o rejestrację Fundacji z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych (opłat rejestracyjnych). Wniosek o zwolnienie z... więcej

21/05/2013

Zarzut niewłaściwości sądu

Na podstawie jakich przepisów (osoba fizyczna) ma prawo wnioskować o zmianę właściwości sądu, czyli o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi cywilnemu w ramach zwykłego postępowania cywilnego, a nie postępowania gospodarczego. Pozew o zapłatę należności z umowy najmu lokalu złożyło przedsiębiorstw... więcej

21/05/2013

Odpowiedzialność spadkobierców za długi po dziale spadku

Czy zakończone postępowanie o nabycie spadku wpływa na pozew skierowany tylko przeciwko jednemu spadkobiercy ? Należy teraz pozew zmienić (ograniczyć powództwo tylko do 1/4) ? Kieruje się równolegle pozwy przeciwko pozostałym trzem spadkobiercom czy zmienia ten pierwszy pozew rozszerzając w nim licz... więcej

18/05/2013

Termin naprawienia towaru

Czy w takiej sytuacji kupujący musi najpierw odstąpić od umowy i dopiero później skierować pozew o zapłatę z tytułu zwrotu świadczeń wynikających z umowy zakupu czy też przepisy pozwalają kupującemu od razu skierować pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu nie wywiązania się przez sprzedawcę z obowią... więcej

17/05/2013

Dział spadku a odpowiedzialność za długi

Spadkodawca który zmarł 3 lata temu pozostawił dług w kwocie 2000 zł. Wierzyciel skierował pozew przeciwko dziecku spadkobiercy o zapłatę (zwrot tego długu) który odziedziczyło spadek ustawowo i w dniu śmierci spadkodawcy było pełnoletnie. W pierwszym piśmie procesowym pozwany spadkobierca zażądał o... więcej

17/05/2013

Koszty doręczenie pieniędzy pocztą przez komornika wierzycielowi

W trakcie prowadzonej egzekucji komornik ponosi wydatki w tym koszty przekazania wierzycielowi należności. W ostateczności koszty powinny obciążyć dłużnika, któremu komornik powinien „doliczyć” wszelkie uzasadnione wydatki związane z egzekucją. Czy przysługuje skarga w sytuacji gdy komornik zakończy... więcej

16/05/2013

Koszty przelewów w egzekucji

Wierzyciel na wniosku o wszczęcie egzekucji zażądał egzekucji całej należności pieniężnej wskazanej na wyroku sądu plus wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego, jakie powstaną w wyniku wszczętej egzekucji. Komornik sądowy wyegzekwował całą należność i będzie przekazywać wierzycielowi tę kwotę... więcej

13/05/2013

Czy możliwe jest dochodzenie dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, w sytuacji gdy wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pra

Czy w ocenie ministerstwa dopuszczalne jest dochodzenie dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, w sytuacji gdy wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę? Czy w ocenie minis... więcej