Bezpłatne porady prawne

12/02/2013

Przedawnienie przestępstwa przywłaszczania

Kiedy przedawnia się przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego §1, §2, §3. Czy jeśli takie przestępstwo miało miejsce, a ja wystąpiłem już ze spółki, to mogę pomimo tego złożyć skutecznie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Kwota została przywłaszczona przez wspólnika i nigdy się z niej nie rozl... więcej

12/02/2013

Rozwiązanie umowy od dzieło z powodu niezdolności do pracy

W jaki sposób można rozwiązać umowę o dzieło, w sytuacji kiedy zleceniobiorca nie jest w stanie wykonać tego dzieła z powodów zdrowotnych ? A faktem jest, że w przeciwieństwie do umowy zlecenie, umowy o dzieło nie trzeba wykonać samodzielnie. W styczniu 2012r. nasz emerytowany księgowy (nie prowad... więcej

12/02/2013

Przywłaszczenie wspólnego mienia

Złożyliśmy i zastała nam przyznana linia kredytowa w kwocie 120 tyś. pln w banku. Mój wspólnik (spółka cywilna) wybrał na własne, prywatne potrzeby cały kredyt. Dowiedziałem się o tym po kilku miesiącach. Czy za takie działania bez mojej wiedzy mogę go pociągnąć do odpowiedzialności karnej? więcej

07/02/2013

Najem lokalu objętego egzekucją z nieruchomości

Czy wpisy w dziale III i IV KW wiążą się z ryzykiem w przypadku najmu takiego lokalu użytkowego? Czy najem takiego lokalu na działalność gospodarczą wiąże się z ryzykiem i czy można się zabezpieczyć przed konsekwencjami umową, czy należy z takiej oferty zrezygnować?  Dział III 2011-06-11 15:09:52 WE... więcej

05/02/2013

Dziedziczenie części spadku na podstawie ustawy i na podstawie testamentu

Mamy testament, w którym jest kilka składników i kilka spadkobierców, jeden z spadkobierców odrzucił spadek i w tym przypadku się spotkałem z sprzecznymi opiniami przez adwokatów. Jedni mówią że skoro spadkobierca odrzucił spadek to tak jak by nie dożył otwarcia spadku zgodnie z art. 1020 kc i jego... więcej

30/01/2013

Podatek od darowanego mieszkania

Jaki podatek można zapłacić z powodu nie zameldowania się na pobyt stały pod adresem nowego nabytego mieszkania? Rodzice razem z córką zamieszkują we W i tam też są zameldowani.Córka na stałe ma meldunek we W. Rodzice posiadali mieszkanie w G gdzie czasowo zameldowana jest córka. Rodzice aktem notar... więcej

28/01/2013

Zadośćuczynienie od firmy energetycznej

Czy pracownik zakładu energetycznego miał prawo wtargnąć na moją posesje i odłączyć mi prąd? Zrobił to bez mojej wiedzy. Byłem wtedy w domu. Przeszedł przez furtkę. Czy nie powinno to zostać "odcięte" w innym miejscu, jakimś węźle energetycznym? Czy istnieje możliwość jakiegoś pociągnięcia do odpo... więcej