Bezpłatne porady prawne

15/06/2002

Czy kradzież popełniona w czerwcu 2001 r. na kwotę 240 zł różni się od kradzieży na kwotę 259 złotych? .

Różnica tych kilku złoty ma tu bardzo istotne znaczenie. Kradzież rzeczy, której wartość nie przekracza 250 złotych stanowi wykroczenie z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń i zagrożona jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Powyżej tej wartości czyn stanowi przestępstwo z art. 278 § 1... więcej

15/06/2002

Kiedy oskarżonemu przysługuje obrońca z urzędu

Oskarżonemu przysługuje obrońca z urzędu w kilku sytuacjach. więcej

15/06/2002

Kiedy może nastąpić tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie należy odróżnić od zatrzymania. Zatrzymanie polega na chwilowym pozbawieniu wolności. Uprawnienie do zatrzymania osoby prawo przyznaje głównie Policji. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić wyłącznie na podstawie postanowienia sądu, w celu prawidłowego zabezpieczenia postępow... więcej

15/06/2002

W jaki sposób można dokonać sprzedaży domu będącego współwłasnością w przypadku braku zgody jednego ze współwłaścicieli ?

Dom jest współwłasnością moją, dwojga rodzeństwa i ojca, każdemu z nas przysługuje równy udział - po 25%. Ojciec nie płaci za rachunki, mimo że wszystkiego używa (prąd, gaz, woda, ścieki), ani nie daje pieniędzy na życie, a nawet kradnie rzeczy z domu. Zgoda na sprzedaż istnieje po stronie trzech ws... więcej

15/06/2002

Co dzieje się jeżeli wierzyciel wytoczy mi proces o zapłatę?

Chciałbym dowiedzieć się jaka jest wtedy procedura. Zapewne wierzyciel musi wnieść pozew, potem dochodzi do procesu i co dalej? Bardzo proszę o odpowiedź, w miarę możliwości zrozumiałą dla laika. więcej

15/06/2002

Czy jest mi potrzebny adwokat?

Mój kolega ukradł płyty drogowe ok.700 sztuk na kwotę ok. 60.000 zł. Na policji zeznał, że ja pobrałem większość pieniędzy za te płyty. Na tej podstawie sporządzono akt oskarżenia. Nie okazano mi żadnego świadka lub dowodu świadczącego przeciwko mnie. Nie pobrałem za te płyty pieniędzy. Czy jest sza... więcej

15/06/2002

Czy składając pozew o alimenty na dwoje dzieci mogę ubiegać się również o alimenty na siebie, gdyż nie pracuję?

Niestety, nie jest mi w pełni znana Pani sytuacja rodzinna, stąd nie wiem czy udzielę Pani zadawalającej odpowiedzi. Przyjmuję, iż wytaczając powództwo o alimenty na dwoje dzieci znajduje się Pani w sytuacji separacji faktycznej, a więc ojciec Pani dzieci jest jednocześnie Pani małżonkiem. więcej

15/06/2002

Po jakim czasie przedawnia się sprawa karna z art. 208 kk?

Od maja 1996 roku toczy się postępowanie sądowe przeciwko mnie z art. 208kk. Do tej pory sprawa nie została zakończona, ciągnie się już 6 lat. Prawdopodobnie rozpocznie się od nowa ponieważ przerwa miedzy rozprawami wyniesie 50 dni. Jest to maja pierwsza styczność z wymiarem sprawiedliwości, wcześni... więcej