Bezpłatne porady prawne

03/06/2002

Jak wygląda rozwiązanie pisemne spółki? Czy wspólnicy sp. cywilnej mogą żądać wkładu wniesionego do spółki w przypadku jej rozwiązania ?

Chciałabym rozwiązać spółkę cywilną pozostając jedynym właścicielem. Jak wygląda rozwiązanie pisemne spółki? Czy wspólnicy sp. cywilnej mogą żądać wkładu wniesionego do spółki w przypadku jej rozwiązania ? więcej

03/06/2002

Po jakim czasie wyrok Sądu jest prawomocny ?

Po jakim czasie wyrok Sądu jest prawomocny ? Sąd nie przesłał mi wyroku, podobno robi to tylko na pisemną prośbę o czym nie zostałam poinformowana. W ciągu ilu dni od wyroku mogę się odwoływać ? więcej

17/05/2002

Zarząd Spółdzielni a ustawa o ochronie danych osobowych

Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 z późn. zm. w następującym przypadku: Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej zwolniła prezesa z zajmowanego stanowiska; była prezes wystąpiła do Sądu Pracy i uzyskała korzystne dla siebie orzeczenie wraz z zasądzeniem o... więcej

17/05/2002

Obowiązek zabezpieczenia licznika

Na kim spoczywa obowiązek zabezpieczenia licznika elektrycznego znajdującego się na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym (50 mieszkań ) przed dostępem do niego osób niepowołanych ? więcej

17/05/2002

Sprzedaż domu

Stan rzeczy: Dom jest współwłasnością moją, dwojga rodzeństwa i ojca, każdemu z nas przysługuje równy udział – po 25%. Ojciec nie płaci za rachunki, mimo że wszystkiego używa (prąd, gaz, woda, ścieki), ani nie daje pieniędzy na życie, a nawet kradnie rzeczy z domu. Zgoda na sprzedaż istnieje po stro... więcej

17/05/2002

Przedstawiciel firmy zagranicznej

Na jakich zasadach zatrudniony jest przedstawiciel firmy zagranicznej. Czy jest to umowa o pracę i czy musi być sporządzona w 2 językach ? więcej

17/05/2002

Zarząd Spółdzielni a ustawa o ochronie danych osobowych

Zarząd Spółdzielni na pewno nie ma prawa powoływać się na ustawę o ochronie danych osobowych, co do odpowiedzi na pytanie skąd zostaną pobrane środki na wypłatę odszkodowania dla byłego prezesa. więcej