Bezpłatne porady prawne

02/07/2013

Termin na wniesienie zażalenia w sprawie cywilnej

Czy od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie i kiedy należy je złożyć. Termin wynosi do 7 dni od otrzymania pisemnego postanowienia z uzasadnieniem czy do 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia , na którym byłem obecny? więcej

02/07/2013

Przedstawiciel ustawowy w postępowaniu karnym

Czy faktycznie rodzic nie może reprezentować niepełnoletniej córki w postępowaniu przygotowawczym (czy też wyjaśniającym) ? Czy faktycznie pokrzywdzony (nie będący prawnikiem) musi w swoim zgłoszeniu konkretnie wskazywać jaki dokładnie czyn karalny został popełniony ? Moja niepełnoletnia córka (17... więcej

28/06/2013

Uznaniu długu po upływie terminu przedawnienia

Dłużnik zalega z spłatą pożyczki 1000 zł. Roszczenie przedawniło się 01.01.2013 r. Wezwanie pisemne o zapłatę z dnia 15.01.2013 r. nie przyniosło skutku wiec skierowałem sprawę do sądu cywilnego. W pierwszym piśmie procesowym z 15.05.2013 dłużnik (pozwany) uznał kwotę 500 złotych i wnosił o oddale... więcej

27/06/2013

Roszczenie konsumenta w przypadku wadliwości towaru

Czy w zaistniałej sytuacji sprzedawca jest zobowiązany prawnie do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy ? A może do zwrotu pieniędzy będzie zobowiązany dopiero jak odstąpię od umowy ? Na podstawie jakich przepisów mogę złożyć pozew do sądu wnosząc w nim o nakazanie sprzedawcy dokonanie wymiany towar... więcej

26/06/2013

Termin na złożenie reklamacji przez konsumenta

Czy sprzedawca ma jakieś podstawy prawne oddalenia mojej reklamacji zgłoszonej mu po upływie dwóch lat licząc od dnia wydania towaru, skoro stwierdziłem wadę towaru i jego niezgodność z umową przed upływem 2 lat, a zgłoszenia dokonałem przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności... więcej

25/06/2013

Zwrot kosztów postępowania klauzulowego

Wygrałem powództwo cywilne w całości. Po uprawomocnieniu się wyroku wnosiłem o nadanie mu klauzuli wykonalności i jednocześnie o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania klauzulowego. Zapadło postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a w pozostałej części mój wniosek został oddalony. Z ja... więcej

23/06/2013

Jak zgłosić wadę budynku deweloperowi?

Jak wygląda postepowanie wstępne wobec dewelopera (najpierw pismo wzywające do naprawy czy od razu pozew) ? Jaka jest podstawa prawna naszego działania ? Czy mają Państwo wzór pisma jakie powinien otrzymać deweloper od nas ? Co takie pismo powinno zawierać (wezwanie do naprawy, podstawa prawna wynik... więcej

23/06/2013

Zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej

W swojej odpowiedzi o rękojmi za wady budynku piszą Państwo, że pozew powinien wpłynąć przed upływem minięcia rękojmi - na pewno są państwo pewni, że tak jest ? Nie wystarczy zgłosić wady, zaczekać na odpowiedz dewelopera ? Co jeżeli deweloper odpowie po 05.07.2013, a wiec po terminie 3 lat od daty... więcej

14/06/2013

Strona w postępowaniu administracyjnym

Byłem najemcą małego warsztatu, ale wynajmujący będący właścicielem tego lokalu, utrzymywał go w złym stanie technicznym (sprzecznie z przepisami Prawa budowlanego). Z tego powodu zerwałem umowę najmu. To wywołało spór pomiędzy nami i obecnie jest on rozpatrywany w sądzie cywilnym. Zgłosiłem do or... więcej

13/06/2013

Dowód z protokołu przesłuchania

W postępowaniu cywilnym niezbędne jest przeprowadzenie dowodu który znajduje się w aktach sprawy karnej. Jest to dowód z dokumentu oraz drugi dowód w postaci zeznania świadka. Czy można w sprawie cywilnej powoływać się na dowody z akt innej sprawy (karnej) ? Czy protokoły z przesłuchania świadków... więcej