Bezpłatne porady prawne

09/05/2013

Przewlekłość rozpatrzenia sprawy karnej

Jakie przepisy zostały naruszone jeśli chodzi o przewlekłość oraz brak przekazania pokrzywdzonemu postanowienia. Czy drugi z pokrzywdzonych może skierować zażalenie na postanowienie którego nie otrzymał. Jaki wtedy biegnie termin na jego złożenie ? Dwoje pokrzywdzonych zgłosiło do prokuratury 5 ma... więcej

08/05/2013

Opóźnienie z nadaniem klauzuli wykonalności

Od kilku lat można wnioskować o zapłatę rekompensaty przez sąd z tytułu naruszenia prawa strony w postępowaniu sądowym przez opieszałe działanie sądu i za długie rozpatrywanie sprawy. Czy dotyczy to również postępowania klauzulowego czyli w sytuacji gdy wyrok jest prawomocny, a strona przez kilka... więcej

08/05/2013

Termin naliczania odsetek po odstąpieniu od umowy

Sprzedawca (sklep) nie wywiązał się z reklamacji towaru która miała miejsce 30.10.2011 r. Kupujący (konsument) czekał 2 miesiące, aż w końcu odstąpił od umowy zakupu z dniem 15.12.2011. Towar został oddany (w ramach wzajemnego zwrotu świadczeń) wraz pismem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem o zwro... więcej

08/05/2013

Koszty zastępstwa procesowego w procesie karnym

Jaka jest procedura oparta na przepisach karnych wnioskowania o zasądzenie od oskarżyciela prywatnego zwrotu poniesionych kosztów obrony i uczestnictwa w rozprawach ? Należy czekać na uprawomocnienie się wyroku czy można wniosek składać wcześniej ? Co w przypadku gdy oskarżyciel posiłkowy złoży ap... więcej

07/05/2013

Cofnięcie pozwu po zapłaceniu długu i koszty sądowe

Co zrobić w przypadku gdy dłużnik po złożeniu pozwu, ale przed terminem pierwszej rozprawy, spłaci wartość przedmiotu sporu ? więcej

07/05/2013

Pismo procesowe w formie elektronicznej

Wysłałem na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu cywilnego wniosek o sporządzenie uzasadnienia do wyroku. Wniosek podpisałem cyfrowo podpisem kwalifikowanym. Czy będzie to pismo procesowe ? Jakie skutki prawne wywołuje tak złożone pismo ? więcej

06/05/2013

Naliczanie odsetek od odsetek

Dłużnik nie spłacił terminowo należności i obciążyłem go odsetkami ustawowymi. Jednak odsetek nie zapłacił pomimo skierowanych wezwań i ponagleń. Konieczne stało się powództwo cywilne. W pozwie złożonym kilka miesięcy później jako wartość przedmiotu sporu wykazałem poniesione koszty wezwań oraz kw... więcej

02/05/2013

Pismo w formie elektronicznej w sprawie karnej

Prokuratura Rejonowa wydaje postanowienie od którego chciałbym złożyć zażalenie. Niestety ta instytucja nie posiada Elektronicznej Skrzynki Podawczej celem złożenia zażalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, podpisanego z użyciem osobistego bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowaneg... więcej

29/04/2013

Czy można pozwać podmiot prowadzący punkt serwisowy za niewykonania gwarancji

Czy wadliwe wykonanie naprawy w ramach gwarancji rodzi odpowiedzialność deliktowa czy kontaktową ? Z którego przepisu lub orzecznictwa wynika, że odpowiedzialność za gwaranta-producenta może też ponosić wytypowany przez niego punkt serwisowy ? Urządzenie jest objęte gwarancją jakości udzielaną prz... więcej

28/04/2013

Roszczenie o wykupienie nieruchomości przez gminę

Witam Proszę o poradę prawną. Moja sprawa wygląda następująco. W 2012 r. rodzice przepisali mi działkę usytuowaną na osiedlu mieszkaniowym z zabudową domów jednorodzinnych. Działkę tą chciałem przeznaczyć na sprzedaż, zaś za pieniądze ze sprzedaży chciałem kupić mieszkanie. Niestety okazało się iż n... więcej