Bezpłatne porady prawne

10/04/2013

Wykazanie interesu prawnego

Jakie dokumenty powinnam przedstawić w Sadzie i w Wydziale Ksiąg Wieczystych żeby uzyskać odpis dokumentów, bo muszę wykazać interes prawny mojego wniosku? Mam akt nabycia spadku. więcej

04/04/2013

Uchylenie zakazu opuszczania kraju

Mój syn naruszył zakaz poruszania się rowerem -  miał wyrok w zawieszeniu ze jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze.  Prokurator zastosował środek zapobiegawczy przed nowym procesem, zabierając synowi paszport. Proces się odbył - syn za naruszenie zakazu dostał 7 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. W... więcej

03/04/2013

Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika z obowiązków wynikających z umowy o pracę, to czy może on nie wypłacać pełnego wynagrodzenia?

Przepisy związane z decyzją pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązków wykonywania określonych w umowie o pracę nie są sprecyzowane w Kodeksie pracy. Pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia, jak wynika to z art. 22 K.p. Przepis ten mówi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik z... więcej

03/04/2013

Wykonanie zjazdu w czasie przebudowy drogi

Czy zarządca drogi (inwestor) powinien uwzględnić w projekcie przebudowy drogi (wraz z instalacją ekranów dźwiękochłonnych) zjazd na działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, pomimo że zjazd nie był wcześniej fizycznie wykonany?  Jestem właścicielem działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gosp... więcej

03/04/2013

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Wczoraj późnym popołudniem zostałem zatrzymany za jazdę po spożyciu alkoholu. Ostatnie badanie na komisariacie wykazało 0,19 mg/l, czyli 0,38 promila - zaprotokołowane. Około pięciu godzin przed zatrzymaniem, z powodu złego samopoczucia wypiłem dwa piwa do czego przyznałem się na komisariacie (zap... więcej