Pracuje od 01.03.2001, w jakim wymiarze przysługuje mi urlop do końca roku 2002. Pełny urlop to 20 dni, wykorzystałam 10 po przepracowaniu 6 miesięcy.


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje kodeks pracy w artykule 153 i następnych. Stwierdza się tam, iż pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy pracy, w wymiarze połowy wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze pracownik nabywa z upływem roku pracy. Do tego urlopu wlicza się urlop, o którym mowa powyżej. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Reasumując w tej opisanej sytuacji w 2002 r. po roku pracy, w następnym roku kalendarzowym przysługuje 20 dni + 10 dni za pierwszy rok pracy. Należy jednak pamiętać, że pracodawca udziela urlopu zgodnie z zakładowym planem, który musi uwzględniać zarówno potrzeby pracownika jak i pracodawcy związane z funkcjonowaniem zakładu. Oznacza więc to, że w związku z tym nie koniecznie pracodawca musi udzielić pełnego wymiaru urlopu w 2002 r.