Ile się płaci za sporządzenie testamentu , czy zależy to od wielkości posiadanych dóbr materialnych ?


Odpowiedź prawnika:

Jak rozumiem chodzi o notarialne sporządzenie testamentu. Zagadnienie to reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej. W § 9 ust. 3 i 4 stwierdza się, iż maksymalne wynagrodzenie wynosi za sporządzenie 1) testamentu -; do 25 zł 2) testamentu zawierającego zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – do 35 zł,