Czy zasądzone alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa zostaną podzielone i część zostanie przyznana na dziecko z drugiego nieformalnego związku ?


Odpowiedź prawnika:

Nie, nie zostaną podzielone ponieważ sąd decydując o przyznaniu alimentów zasądza je na konkretną osobę czyli w tym przypadku dziecko. W przypadku następnych dzieci sytuacja jest analogiczna z tym, że na podstawie art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może sąd obniżyć kwotę zasadzonych alimentów na pierwsze dziecko uwzględniając usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka (w tym przypadku drugiego) oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.