Kto zapłaci za zniszczenia pojazdu prywatnego na terenie WAM powstałe w wyniku zawalenia się komina na bloku mieszkalnym?


Odpowiedź prawnika:

Po pierwsze musi się Pan zorientować do kogo należy dany budynek – nie zawsze sprawa jest oczywista. Gdy już Pan będzie wiedział do kogo należy dany budynek, z którego spadł komin trzeba wystąpić wtedy do właściciela z żądaniem pokrycia szkody. W wielu przypadkach budynki są ubezpieczone od następstw takich wypadków i wtedy właściciel kieruje Pana do swojej ubezpieczalni. Należy jednak pamiętać o tym, iż samochód nie powinien być do czasu oględzin w zasadzie naprawiany ponieważ ubezpieczalnia musi wycenić szkodę. Firma ubezpieczeniowa może się uchylić od wypłaty odszkodowania w przypadku jeżeli dane zdarzenie zostało spowodowane siłą wyższą tj. na przykład huraganem (polega to na tym, że ubezpieczyciel wskazuje, iż właściciel dbał odpowiednio o ten komin konserwował go, ale nie był w stanie zabezpieczyć go przed siłą wyższą tj. huraganem). Ale należy próbować. W przypadku jeżeli właściciel nie ma ubezpieczenia lub jeżeli nie uznaje swojej odpowiedzialności za szkodę (przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest to warunek konieczny do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczalnię) pozostaje droga sądowa lub pokrycie szkód z AC.