Rodzice chcą podarować mi mieszkanie. Jestem mężatką i nie mamy z mężem zawartej intercyzy o rozdzielności majątkowej. Czy w razie rozwodu mieszkanie będzie traktowane jako mój odrębny majątek ?


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje art. 33 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stwierdza się tam, iż odrębny majątek każdego z małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.