Jakie są zasady dziedziczenia mieszkania kupionego przed zawarciem małżeństwa (udział po 50% każdego małżonka) w razie śmierci jednego z nich ?


Odpowiedź prawnika:

Zgodnie z art. 33 pkt 1 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej stanowią odrębny majątek każdego z małżonków. Tak więc obok wspólności ustawowej (współwłasności łącznej) powstającej z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami istnieć może też współwłasność ułamkowa, której przedmiotem są rzeczy nabyte wspólnie przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego. W takim przypadku dziedziczeniu podlega tylko udział małżonka, który zmarł, reszta zostaje w ręku drugiego małżonka, bo nigdy nie weszła we władanie tego, który zmarł. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego: art. 931 i następne KC (to dotyczy dziedziczenia ustawowego)małżonek dziedziczy w pierwszej grupie spadkobierców, ze zstępnymi spadkodawcy (dzieci a gdy ich nie ma wnuki) w częściach równych, przy czym jego udział nie może być mniejszy niż 25% całości spadku (25% udziału małżonka). Gdy zstępnych nie ma, małżonek dziedziczy też w drugiej grupie z rodzeństwem (jego dziećmi) i rodzicami zmarłego, z tym, że teraz jego udział wynosi 50% spadku. Gdy nie ma ani zstępnych, ani rodziców, ani rodzeństwa i jego zstępnych małżonek dziedziczy całość sam.