Czy jeżeli zrzeknę się praw do mieszkania to po rozwodzie kredyt na mieszkanie zaciągnięty przeze mnie i męża zostanie przepisany na niego?


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie art. 58 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd na zgodny wniosek stron może w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Natomiast jeśli chodzi o spłatę kredytu to oboje małżonkowie nawet po rozwodzie zobowiązani są do jego spłaty jeżeli umowa kredytowa ich do tego zobowiązuje. Jeżeli natomiast bank jako strona umowy kredytowej wyrazi zgodę na to by wprowadzić aneks do umowy i uwolnić małżonka rezygnującego z własności mieszkania od spłaty kredytu to nie będzie on musiał go splacać.