Na jakie artykuły się powoływać jeżeli chce się wystąpić o zmniejszenie alimentów.


Odpowiedź prawnika:

Podstawowym artykułem na który można się tu powoływać to art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego treść jest następująca:

Art. 138. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Na podstawie tego artykułu można zarówno wnosić o podwyższenie jak i o obniżenie wysokości alimentów w zależności od zmiany sytuacji finansowej – jeżeli istnieją ku temu merytoryczne podstawy np.: znaczące obniżenie się dochodów. Należy pamiętać o tym, że raz zasądzone alimenty ich wysokość nie muszą być stałe mogą być zmienione. Poniżej znajdują się wyroki sądu najwyższego, które dotyczą powyższego zagadnienia.

1973.03.12 wyrok SN III CRN 6/73

Istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne powodującej zmniejszenie się zarobków zobowiązanego do alimentacji może stanowić podstawę do żądania obniżenia alimentów na podstawie art. 138 kro, chyba, że pogorszeniu się sytuacji zarobkowej zobowiązanego do alimentacji odpowiada równoznaczny wzrost potrzeb uprawnionych do alimentacji, a zasądzone na rzecz uprawnionych alimenty nie przekraczają możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

1975.05.31 wyrok SN III CRN 94/75

Przepis art. 138 kro ma zastosowanie również wówczas, gdy zobowiązany do alimentów dochodzi zmniejszenia tych świadczeń lub ograniczenia czasu ich trwania za okres poprzedzający wytoczenie powództwa.