Jakie należy podjąć pierwsze kroki w postępowaniu spadkowym po zmarłym mężu. Czy należy wynająć adwokata w w/w sprawie ?


Odpowiedź prawnika:

Przede wszystkim przy podziale spadku wcale nie musi dojść do postępowania spadkowego, gdyż na mocy art. 1037 §1 Kodeksu cywilnego podział spadku może nastąpić również w drodze umowy. Ten sam artykuł stanowi jednak, że również każdy ze spadkobierców może wystąpić do sądu z żądaniem o orzeczenia w sprawie działu spadku. Podczas takiego postępowania udział adwokata nie jest konieczny – jak z resztą przy żadnym z postępowań cywilnych. Niemniej jednak z okoliczności sprawy, a szczególnie gdy jest ona dość skomplikowana, pomoc adwokata może okazać się wielce wskazana. Można więc występować w sądzie we własnym imieniu, wcześniej jednak warto zapoznać się z księgą IV Kodeksu cywilnego, w której znajduje się regulacje co do spadków, a szczególnie z rozdziałami o zachowku i dziedziczeniu ustawowym – z treści kazusu wynika bowiem, że o takie dziedziczenie będzie tu chodziło.