Czy po zakończeniu drugiej umowy o pracę na czas określony, pracodawca może wręczyć pracownikowi aneks o przedłużeniu drugiej umowy o pracę.


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje kodeks pracy w art. 251. Stwierdza się w nim, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca.