Czy w przypadku narodzin dziecka może ono należeć do dwóch kas chorych jeżeli jeden z rodziców jest ubezpieczony w branżowej a drugi w regionalnej kasie chorych.


Odpowiedź prawnika:

Kwestię tą reguluje art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.97.28.153 ze zm). W artykule tym stwierdza się wyraźnie, że jednocześnie można być członkiem tylko jednej kasy chorych. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak wybór lepszej kasy (należy kierować się dostępnością usług, jakością, oddaleniem od miejsca zamieszkania).