Czy można zmienić lekarza specjalistę na innego podczas trwania leczenia.


Odpowiedź prawnika:

Jeżeli chodzi o zmianę lekarza specjalisty to ubezpieczony w danej kasie chorych ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego współpracujących z Kasą Chorych, do której należy ubezpieczony nawet w trakcie trwania leczenia. Wynika to jasno z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.97.28.153 ze zm). Do tego wszystkiego należy dodać, że nikt nawet lekarz pierwszego kontaktu nie ma prawa narzucać ubezpieczonemu lekarza specjalisty tj. wypisywać skierowania do określonego lekarza, ponieważ lekarza specjalistę ma wybrać sam ubezpieczony.