Ile wynosi górna granica wieku dla rozpoczęcia studiów w systemie dziennym ?


Odpowiedź prawnika:

Niema ograniczeń ani w konstytucji ani w ustawie o szkolnictwie wyższym – oznacza to, że jeżeli chodzi o szkoły wyższe cywilne np.: Uniwersytet Toruński można studiować ile się chce oczywiście o ile ma się takie możliwości. Jedynym obowiązkiem jest posiadanie matury co wyraźnie określone jest w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.