Czy od niezapłaconego mandatu są naliczane odsetki?


Odpowiedź prawnika:

Zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku od wszelkich zaległości podatkowych naliczane są odsetki. Na podstawie art.2 ustawy przepis ten należy stosować wobec innych opłat i niepodatkowych należności budżetu państwo i budżetów jednostek samorządów terytorialnych.