Czy przysługuje zwolnionemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystane zwolnienie na poszukiwanie pracy od byłego pracodawcy.


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze – w okresie wypowiedzenia nie przekraczającego 1 miesiąca, 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, Jest to uprawnienie pracownika, które powinien wykorzystać w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli go nie wykorzysta to traci je bezpowrotnie – nie przysługuje mu z tego powodu żaden ekwiwalent.